2

C E L O Ž I V O T N Í   P É Č E   O   Z R A K

 

1

Koncept „CELOŽIVOTNÍ PÉČE O ZRAK“ je unikátním projektem významného českého optika Blahoslava Žilky, realizovaným s podporou jedné z nejvýraznějších nadnárodních společností zabývající se oční optikou již více než 150 let, a sice firmou Carl Zeiss.

Vážené dámy, vážení pánové,

Stejně jako jiné lidské schopnosti, je i lidský zrak zatížen opakovaným působením vnějších vlivů a vyžaduje tedy pravidelnou kontrolu a případný zásah, pokud se kvalita vidění snižuje. Důraz na prevenci je zde stejně silný jako u jiných smyslů či aktivit. Komplexní, periodická a odborná péče o zrak formou opakovaného dohledu optika, optometristy, by se měla stát samozřejmou součástí běžného života každého z nás.

Optik Žilka nabízí zařazení do evidence klientů celoživotní péče o zrak formou rozšířené registrace zákazníka. Systematicky konané kroky začínající vstupním pohovorem, refrakční diagnostikou prováděnou kvalifikovaným optometristou na špičkových přístrojích Carl Zeiss, přes běžné konzultace týkající se například kontaktních čoček nebo oprav brýlových obrub, až po poradenství v oblasti designu a stylu, jsou součástí celého kompletního optického servisu.

Mimořádnost konceptu "Celoživotní péče o zrak" tkví především v tom, že pro veškeré problémy spojené s Vaším zrakem získáte kvalifikovaného partnera – optika, který Vám bude schopen vždy poradit a pomoci, protože zná detailně Vaši anamnézu, diagnózu i aplikovanou terapii. Dalším významným bonusem jsou zvýhodněné ceny produktů a služeb pro klienty programu "Celoživotní péče o zrak"

"Nezkreslený a plnohodnotný zrakový vjem Vám umožňuje vidět svět lepší než ve skutečnosti je. A to stojí za to!" (B. Žilka, 2002)

 

1

Proč můžeme říci s jistotou, že pouze přesná jednotlivá měření a jejich kvalifikované posuzování vede ke spontánnímu a pohodlnému vidění na všechny vzdálenosti?

● Protože se na to specializujeme
● Protože používáme jen nejnovější technologie a korekční čočky Carl Zeiss ®.
● Protože přístroje a metody ZEISS poskytují velmi přesné výsledky.
● Protože máme dlouholeté zkušenosti a pracujeme pro Vás v čase, který je po předchozí dohodě vyhrazen pouze pro Vás.

V naší optice dostanete na zakázku vyrobené brýlové čočky společnosti Carl Zeiss Vision, které jsou vyráběny individuálně pro každé Vaše oko a jsou dokonale přizpůsobené Vašim osobním zvykům a fyziognomii. To znamená, že máte uvolněný pohled na libovolnou vzdálenost, s optimálním zorným polem na blízké, střední a dlouhé vzdálenosti. Námi navržené brýle se stanou nedílnou součástí Vašeho života, protože přirozeně dosáhnete nejvyššího vizuálního komfortu díky výborné vzájemné spolupráci obou očí.

 

REFRAKČNÍ DIAGNOSTIKA

1. Pohovor

Základem pro zajištění dobrého vidění, je intenzivní a komplexní vyšetření zrakových funkcí, které provádíme dle nejnovějších světových norem a postupů. Sledujeme a aktualizujeme poznatky v oboru oční optiky, optometrie a k vyšetření používáme nejnovější přístroje Carl Zeiss.

V průběhu schůzky eviduje optik, optometrista veškeré podstatné údaje. Data, informace, potřeby, požadavky. Cílem je nalezení optimálního řešení pro Vás a Vaše vidění. Naši zkušení optici a optometristé s Vámi vezmou v úvahu všechny Vaše osobní požadavky a Vaše zvyky při dívání. Komplexně posoudí Vaše potřeby a navrhnou nejlepší řešení.

2. Objektivní refrakce (technické proměření zraku)

1

K tomuto vyšetření používáme různé automatické přístroje, které analyzují veškeré parametry oka. Získané údaje jsou pro potřebu optometristy a pomáhají mu při dalších fázích měření. Tato vyšetření šetří čas na další kroky refrakční diagnostiky, které jsou časově náročnější.

3. Subjektivní refrakce (subjektivní diagnostika)

1

V návaznosti na objektivní technické měření vedeme vyšetřování, ve kterém určíme hodnoty dle Vašich vlastních subjektivních informací. Subjektivní diagnostika je založena na Vašem hodnocení optometristou předkládaných testů. Zohledňuje Vaše pocity a Vámi vnímanou skutečnost. Vyšetření je velmi přesné a vyžaduje svůj čas. Základem jsou testy, které diagnostikují každé oko zvlášť (MONOKULÁRNÍ REFRAKCE), po kterých následuje BINOKULÁRNÍ REFRAKCE, která se zabývá vzájemnou spoluprací obou očí.

 

MĚŘENÍ NA RV TERMINÁLU

 

1

Na RV Terminálu změříme všechny potřebné parametry související s anatomickým přizpůsobením. S RV Terminálem® společnosti Carl Zeiss Vision, se proměřují všechny důležité údaje o interakci vašich očí s brýlemi na 1/10 mm přesně. Teprve pak můžete využít optický výkon high-tech skla pro vás osobně vytvořené na 100%. Měříme velmi individuální parametry, jako je například pupilární vzdálenost, tj. přesnou vzdálenost od rohovky k brýlové čočce nebo prohnutí obruby, inklinaci, atd. RV terminál přesně určí ideální polohu čoček v obrubě. Kombinace přesných měření oka a analýzy dat z RV terminálu umožňuje optimální spolupráci mezi okem a brýlovou čočkou. To zaručuje vysokou kvalitu vizuálního dojmu a přirozené prostorové vnímání.

 

VÝBĚR OBRUBY A KOREKČNÍ POMŮCKY


Brýlové obruby nemají pouze svou funkční stránku, ale musí splňovat i požadavky estetické, designové a stylové. Musíme se v brýlových obrubách dobře cítit. Vkládáme do nich sdělení o našem pohledu na život a náš životní styl. Jejich hodnota spočívá především ve výtvarné hodnotě a také v použitém materiálu. Zaručujeme prvotřídní zpracování. Samozřejmostí je poradenský servis. Stačí jen si vybrat. V našich optikách prezentujeme pouze pečlivě selektované soubory vysoce kvalitních designových brýlových obrub pocházející od špičkových světových výrobců. U nás najdete široký výběr materiálů, množství tvarů a barev. V současnosti máme k dispozici zejména produkty firem Lafont, Orgreen, Mykita, l.a. Eyeworks, Blac, Kio Yamato, Hamamoto, a další.

Při výběru brýlových obrub by náš zájem měl být veden několika směry. Ty nám mohou pomoci orientovat se. Musíme vědět, co chceme. Jak, kde a proč budeme brýlové obruby nosit.

Výběr obruby

Po zjištění všech důležitých údajů pro interakci očí s čočkami v brýlích jsme připraveni společně vybrat ideální korekční čočky. Využíváme softwarové vybavení, které nám pomůže zvolit optimální produkt. Simulujeme tloušťku brýlové čočky v konkrétní brýlové obrubě. Víme přibližnou váhu brýlí a doporučíme vhodné zušlechtění čoček

Samozřejmě si přejeme, aby vybrané čočky vyhovovaly nejen Vaší představě estetické, ale i Vaší představě rozpočtové.

Anatomické přizpůsobení obruby

Je nutné přizpůsobit obrubu Vaší vlastní fyziognomii a anatomii, stejně jako osobním návykům. Obruba musí být adaptována tak, že i po delším nošení brýlí bude zaručeno, že se její umístění nemění. Pokud po nějaké době získáte pocit, že brýle nesedí správně, prosím, domluvte si schůzku s námi. Provedeme kontrolu a brýle uvedeme do správného stavu.

 

PRODUKCE


Objednání a zhotovení brýlových čoček

Pro přesné přenesení všech získaných dat do výrobního oddělení Carl Zeiss používáme online optimalizovaný systém LOGON. Pomocí tohoto systému je možná také velmi přesná kalkulace výsledné středové a okrajové tloušťky v konkrétní vybrané obrubě. Dohodnuté brýlové čočky objednáme u firmy Carl Zeiss. Ta je po vyrobení zasílá do naší centrální dílny, která provede kontrolu objednaných čoček. Poté dojde k zabroušení Vašich čoček a kompletaci brýlí. Následuje další kontrola všech provedených kroků.

Předání brýlí

Jakmile jsou Vaše nové brýle zhotoveny, předávají se na příslušnou oční optiku. Tam dochází k další kontrole. Změřené hodnoty u Vašich nových brýlí porovnáváme s hodnotami získanými při refrakční diagnostice. Poté Vás informujeme o možnosti vyzvednutí. Při něm dochází k posledním detailním úpravám nových brýlí tak abyste se v nich cítili co nejlépe. Obdržíte protokol, kde najdete všechny důležité informace o svých brýlích, který je zároveň i záručním listem. Obdržíte také certifikát od firmy Zeiss.

Kontrola spokojenosti a záruka kompatibility

Během šesti měsíců po vyzvednutí brýlí Vás budeme kontaktovat a požádáme o Vaše zkušenosti a spokojenost s brýlemi. Garantujeme Vám naší 2-letou záruku kvality na obrubu, čočky a 6 měsíců na zhotovení. Pokud nebudete s brýlemi spokojeni nebo si na nové brýle nebudete moci zvyknout, zvolíme jiný postup, který Váš problém s viděním vyřeší k Vaší plné spokojenosti.